Zakładanie kont poczty i extranetu dla nowych studentów GUMed

Start > Twoje konto studenckie
Jeżeli jesteś studentem GUMed lub Biotechnologii i nie korzystałeś jeszcze ze swojego konta poczty w domenie @gumed.edu.pl ani z serwisu extranetowego GUMed, to wpisz w odpowiednie pola widoczne obok swój numer albumu (czyli indeksu) oraz PESEL lub datę urodzenia i kliknij na klawisz "Dalej".